മലയാളികളെ രതിയുടെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തിയ ഭരതൻ മാജിക് .| Best Scene | Bharathan | Padmarajan

Malayalam Movie | Rathinirvedam (1978 film) | Best Scene | Bharathan | Padmarajan | Evergreen Classic | Hari Pothan | Jayabharathi | Krishnachandran |

FILE INFORMATION
Name മലയാളികളെ രതിയുടെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തിയ ഭരതൻ മാജിക് .| Best Scene | Bharathan | Padmarajan
Channel
Best Malayalam Movies
Views 2,134,047
Like 2k
DisLike 1k
Duration 13:49 Min
Uploaded On 23 May 2019
Tags: Best Scene Bharathan Padmarajan
You Might Also Like